Hieronder leggen we de regeltjes uit. Met name rond de jaarwisseling is het gebruikelijk uw werknemers te verrassen met een extraatje. Een kerstpakket is nog steeds één van de populairste geschenken. Vaak trakteert u niet alleen de eigen werknemers, maar wordt aan zakelijke relaties ook een geschenk gegeven. Wij attenderen u op een aantal belangrijke fiscale regels voor geschenken in natura. Wat we hieronder vertellen, geldt alleen voor geschenken in natura. Een gift in geld valt namelijk onder de normale regels voor de loonbelasting. Ook moet er sprake zijn van vrijwilligheid; zodra de werknemer recht heeft op het geschenk, kunt u de eindheffing zoals hieronder uiteengezet, niet meer toepassen. Geschenk van minder dan 70 euro aan werknemers Een geschenk in natura aan uw werknemer vormt in principe belast loon. Op dit loon moet u als werkgever loonheffingen inhouden. Zolang de waarde van het geschenk de 70 euro niet overschrijdt, kunt u echter ook de verschuldigde loonheffing voor uw eigen rekening nemen door eindheffing toe te passen. Dit houdt in dat u twintig procent loonheffing afdraagt; in dat geval bent u geen premies voor werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet verschuldigd. Geschenk van meer dan 70 euro aan werknemers Indien het geschenk meer waard is dan 70 euro mag u over dit meerdere deel wel eindheffing toepassen, maar dat moet dan wel tegen het tabeltarief. Hierbij gelden twee voorwaarden: de waarde van het geschenk bedraagt niet meer dan 136 euro per verstrekking en de totale waarde van de geschenken bedraagt op jaarbasis maximaal 272 euro Het kan dus gaan om meer dan één geschenk, al dan niet ter gelegenheid van een feestdag. Meer info? Wilt u meer informatie over de fiscale aspecten van de geschenkenregeling? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Bron: Grant Thornton te Gouda.
Overheid en bedrijfsleven moesten ervaren de culturele en emotionele waarde van het Kerstpakket zwaar te hebben onderschat. De boodschap was duidelijk: Handen af van ons kerstpakket !
[./kerstassortiepag.html]
[./mainpag.html]
[./mainpag.html]
[mailto:info@zijderveldbv.nl]
Waar ideeën tot leven komen. De Zelling 5 - 3342 GS - Hendrik Ido Ambacht Tel : 078 - 681 70 60 / Fax : 078 682 04 63 / info@zijderveldbv.nl
[Web Creator] [LMSOFT]
SEIZOEN PAKKETTEN